Fermer ce volet Fermer ce volet

Maximes juridiques


Veuillez sélectionner un terme dans la liste ci-dessous


Pacis praeses et amicitiae custos.
Pacisci post nuptias, etiamsi nihil ante convenerit,licet.
Pacta interpretanda sunt secundum usum loquendi ejus temporis quo condita fuerunt.
Pacta quae contra leges vel contra bonos mores fiunt nullam vim habere indubitati juris est.
Pactis causam sicut utrique placuit gubernantibus.
Pactorum quaedam in rem sunt, quaedam in personam.
Pactum contra jus aut constitutiones aut senatus consultum interpositum nullius momenti est.
Pactum conventum.
Pactum de contrahendo.
Pactum de non petendo.
Pactum displicentiae.
Pactum in personam.
Pactum in rem.
Pactum reservati dominii.
Palam et publice.
Palam, sine delectu, pecunia accepta.
Par in parem potestatem non habet.
Parcendum heredi; in dubio, pro herede respondendum.
Pareatis.
Parentibus alimenta non praestatis sed redditis. Iniquissimum enim quis dixerit patrem egere quum filius ejus abundaverit.
Pari passu.
Paria delicta mutua compensatione dissolvuntur.
Paria sunt non esse et non significari.
Paries communis.
Paries medius.
Parricidium improprium.
Parricidium proprium.
Pars bonorum.
Pars censetur, quamvis non prosequatur processus in rebus communibus, sed illius maritus.
Pars est in toto.
Pars hereditatis.
Pars in toto est.
Pars matris.
Pars primi agri, non novus ager.
Pars quota bonorum, non hereditatis.
Pars tamen homogenea quae superest.
Pars viscerum matris.
Parte in qua.
Partem solvendo, in parte obligationis liberatus est.
Partes certae pro diviso.
Partes incertae pro indiviso.
Partes pro numero vivorum.
Partes renuetiantium accrescunt invitis.
Partiarius colonus, quasi societatis jure, et damnum et lucrum cum domino fundi patitur.
Particeps non tenetur nisi de pecuniis quas ipse posuit in societate, non autem personaliter in solidum, cum nihil gesserit.
Participes non tenentur, nisi ad ratum capitalis pro quo participant in negotio.
Participes vel socii.
Partim testatus, partim intestatus.
Partus abactio.
Partus abortio.
Partus monstruosos.
Partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur.
Partus ventrem sequitur.
Passim.
Passive.
Pater is est quem nuptiae demonstrant.
Patere legem quam ipse fecisti.
Patere quam ipse fecisti legem.
Paterna paternis, materna maternis.
Paterna reverentia eum excusante, a cautionibus quae ab usutructuariis extraneis exiguntur.
Pati quis injuriam etiamsi non sentiat, potest.
Patientia mariti pro consensu est.
Patientia principis.
Patitur autem qui injuriam non solum per semetipsum, sed etiam per liberos suos quos in potestate habet; item per uxorem suam.
Patres qui suis filiabus peccandi necessitatem imponunt.
Patri non imputantur actiones filii, nec filio patris, nisi quatenus hoc jussit, vel alio modo causa moralis fuit.
Patria potestas in pietate debet non in atrocitate consistere.
Patria potestas.
Patriam potestatem et alia omnia jura sua retinet.
Patroni petulantiam lisirator luit.
Paulatim et latenter, sed manifeste et palam.
Pecoribus pestiferis.
Pecoris ad aquam adpulsus.
Pecunia accepta relata.
Pecunia expensa lata.
Pecunia mercatoris plus valet quam pecunia non mercatoris.
Pecunia numerata.
Pecuniae propriae ou suae pepercit.
Pecuniarius contractus.
Pedanei judices, hoc est, qui negotia humiliora disceptant.
Pedaneos, hoc est qui negotia humiliora disceptant, constituendi damus praesidibus potestatem.
Penaliter.
Pendente conditione, nondum debetur, sed spes est debitum iri.
Pendente conditione.
Pendente lite.
Penitus extraneus.
Per accusationem.
Per aequipollens et pro subjecta materia.
Per aequipollens.
Per aversionem vendere.
Per caput.
Per denuntiationem.
Per formulam communi dividundo.
Per formulam familiae erciscundae.
Per formulam finium regundorum.
Per generalia non specialibus derogatur.
Per injuriam judicis aut imprudentiam aut errorem
Per inquisitionem.
Per jocum.
Per masculos.
Per modum luitionis.
Per modum universitatis.
Per mutuam manuum complexionem.
Per nuntium.
Per omnia referri jusjurandum quale defertur.
Per quam jus libertatis infringitur.
Per saltum.
Per solemnem auctionem bonorum debitoris.
Per stirpes.
Per usucapionem.
Per viam appellacionis sed per viam emendacionis.
Per viam obliquam et indirectam.
Perditur substantia, cum res perdit nomen appellativum et transit in aliud nomen appellativum.
Perficiuntur autem cum donator suam voluntatem scriptis aut sine scriptis manifestaverit.
Periculo suo.
Periculum deteriorationis.
Periculum interitis.
Periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet, tametsi ea res emptori tradita non sit. Itaque si homo mortuus sit, vel aliqua parte corporis laesus fuerit; emptoris damnum est, cui necesse est, licet rem non fuerit nactus, pretium solvere.
Perinde habetur ac si non emisset a venditore.
Permissio jura condendi.
Permittitur ipsis creditoribus, rescissa traditione, rem petere, id est dicere eam rem traditam non esse, et ob id, in bonis debitoris mansisse.
Permutatio vicina est emptioni.
Perpetuae et peremptoriae sunt, quae semper agentibus obstant, et semper rem de qua agitur perimunt.
Perpetum corporis vitium.
Perpetuo clamant: hic ager meus est, ille tuus.
Perpetuo volo bona remanere in familia mea.
Persecutio extraordinaria.
Persona excepta.
Persona grata.
Persona publica agens contra officium personae publicae non est digna speciari ut persona publica.
Persona.
Personae cohaerentes.
Personae vice funguntur.
Personae vicem sustinent.
Personam afficit et inficit, sed non inficit gradum.
Personam defuncti sustinet.
Personam eximit ab obligatione potius quam extinguit obligationem.
Personam sequitur lex personalis, sicut cicatrix in corpore.
Perspicuis rationibus haec suspicio amoveri potest.
Persuadere plus est quam compelli atque cogi sibi parere.
Petitio hereditatis.
Pignoris captio ex causa judicati.
Pignoris captio.
Pignoris vindicatio.
Pignus appellatum a pugno, quia res quae pignori dantur manu traduntur.
Pignus depositum.
Pignus in bonis debitoris permanere, ideoque ipsi perire in dubium non est.
Pignus judiciale.
Pignus oppositum.
Pignus pignori dari potest.
Pignus testamentarium.
Pignus, manente proprietate debitoris, solam possessionem transfert ad creditorem.
Placet in delictis minoribus non subveniri.
Placet.
Placiti fide non impleta.
Placuit in omnibus rebus, praecipuam esse justitiae aequitatisque quam stricti juris rationem.
Plane de dolo posse me adversus eum habere actionem.
Plane illud interest, quod si vendidero usumfructum, etiamsi emptor non utatur, videor usumfructumretinere.
Plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, si is praeviderit, prohiberi ne ingrediatur.
Plane si inhonesta causa sponsionis fuit, sui anuli duntaxat repetitio erit.
Plantae quae terra coalescunt solo cedunt.
Plena in re potestas.
Plena pubertas.
Plenam in re potestatem habere.
Plenissimum flumen.
Plenum animi judicium.
Plenum usum.
Plerisque visa est et dura, et odiosa, et juri contraria.
Plerumque emptoris eadem causa esse debet, circa petendum et defendendum, quae fuit auctoris.
Plerumque fit.
Plerumque incendia culpa inhabitantium fiunt.
Plerumque persona pacto inseritur, non ut personale pactum fiat, sed ut demonstretur cum quo pactum factum est.
Plurimum enim interest utrum ex delicto aliquis an ex contractu debitor sit.
Plus cautionis in re est quam in persona.
Plus est hominem extinguere veneno quam occidere gladio.
Plus est in opinione quam in veritate.
Plus est in re quam in nomine.
Plus petitio.
Plus valet quod agitur quam quod simulatur OU simulate concipitur.
Poena capitalis quae ad capitis periculum pertinet.
Poena constituitur in emendationem hominum.
Poena debet commensurari delicto.
Poena sine acceptione personarum.
Poena.
Poenae metus aufert libertatem eligendi matrimonii.
Poenalia non sunt extendenda.
Poenalia sunt restringenda.
Poenam pro usuris stipulari nemo, supra modum usurarum licitum, potest.
Pollicitatio est solius offerentis promissum.
Pollicitatio.
Populus parens omnium.
Portio accrescit portioni.
Portio agri videtur aqua viva.
Portio enim deficiens portioni ejus qui adivit magis quam personae accrescit.
Portio portioni et non portio personae.
Portio, veluti alluvio, portioni adcrescit.
Possessio adquiritur corpore et animo, neque per se corpore, neque per se animo.
Possessio autem plurimum facti habet.
Possessio bonorum confirmandi juris civilis causa.
Possessio bonorum corrigendi juris civilis causa.
Possessio bonorum supplendi juris civilis causa.
Possessio brevis temporis.
Possessio civilis.
Possessio juris.
Possessio longi temporis.
Possessio nobis adquiritur corpore et animo.
Possessio non relevat ab onere probandi in servite reali.
Possessio non tantum corporis sed juris est.
Possessio rei.
Possessio solo animo OU nudo animo.
Possessio solo animo retinetur.
Possessionem acquirimus et animo et corpore; animo utique nostro, corpore, vel nostro, vel alieno.
Possessionem amitti vel animo, vel etiam corpore.
Possessor pro suo.
Possibilis est quae per rerum naturam admitti potest; impossibilis quae non potest.
Possidenti non competit actio, sed exceptio.
Possideo quia possideo.
Possidere autem videtur quisque, non solum si ipse possideat, sed et si ejus nomine aliquis in possessione sit, licet is ejus jurisubjectus non sit, qualis est colonus et inquilinus.
Possideri autem possunt quae sunt corporalia.
Possumus certam legem dicere creditori quod solvimus: utpote debitor, dum solvit, dominus est rei solvendae.
Possumus tamen ad id quod stipulamur, alium adhibere qui idem stipulatur, quem vulgo adstipulatorem vocamus.
Post factum.
Post hoc, propter hoc.
Post litem contestatam.
Post magnas varietates.
Post mortem mandantis.
Post mortem.
Post multas controversias.
Post natus.
Post nuptias.
Post perfectum matrimonium.
Posteriore quoque testamento quod jure perfectum est, superius rumpitur.
Posteriore testamento superius rumpitur.
Posteriores leges ad priores pertinent nisi contrariae sint.
Postliminium.
Postulare autem est desiderium suum vel amici sui, in jure, apud eum qui juridictioni praeest, exponere, vel alterius desiderio contradicere.
Postulatio, impetratio formulae, vel actionis, vel judicii.
Postumos autem dicimus eos duntaxat qui post mortem parentis nascuntur.
Potentior creditor.
Poterit autem apud alium esse usus, apud alium fructus sine usu, apud alium proprietas.
Potest autem quis etiam singulas res per fideicommissum relinquere, veluti fundum, hominem, vestem, aurum, argentum, pecuniam numeratam.
Potest autem quis in testamento suo plures gradus heredum facere, ut puta: si ille heres non erit, ille heres esto; et deinceps, in quantum velit testator subsistere.
Potest ducere fossas agri colendi causa.
Potest enim et citra corporis donationem valere donatio.
Potest enim uxor adultera esse, et impubes defunctum patrem habuisse.
Potest etiam judex, licitiatione admissa, uni rem adjudicare.
Potest ita fieri pignoris datio, ut si intra certum tempus non sit soluta pecunia, jure emptoris possideat rem justo pretio tunc aestimandum.
Potestas dominorum.
Potior tempore, potior jure.
Potius eximit personam debitoris an obligatione confusio, quam extinguit obligationem.
Praecipue retentioni locus est ob id quod occasione rei retentae debetur, veluti ob impensas in eam factas.
Praeco publicus.
Praedia rustica vel suburbana.
Praediis inhaerent.
Praedio cui debentur inhaerent.
Praediorum urbanorum servitudes sunt haec quae aedificiis inhaerent; ideo urbanorum praediorum dictae, quoniam aedificia omnia urbana praedia appelamus, etsi in villa aedificata sint.
Praedium emphyteuticarium.
Praejudiciales actiones in rem esse videntur: quales sunt per quas quaeritur an aliquis liber an libertus sit, vel de partu agnoscendo.
Praemissis praemittendis.
Praepositi mercatorum.
Praescriptio brevis temporis.
Praescriptio immemorialis summan vim esse omnes consentiunt, et id in jus gentium transiisse videtur, ne genus humanum perpetuis et inexticabilibus jurgiis dedatur.
Praescriptio jure publico non debet absistere.
Praescriptio longi temporis.
Praescriptio quae libertatem praestat sublata servitute.
Praescriptio, patrona generis humani!
Praescriptione acquisita.
Praesens obligatio est, in diem autem dilata solutio.
Praesente cadavere.
Praesente pecunia.
Praestare emptori rem habere licere.
Praestare vacuam possessionem.
Praestare.
Praesumitur dolus in judice ex eo quod esset capitalis inimicus illius contra quem injustam protulit sententiam.
Praesumptio juris et de jure.
Praesumptio juris tantum.
Praesumptio juris, quia a lege introducta est, et de jure, quia super tali praesumtione lex inducit firmum jus, et habet eam pro veritate.
Praesumptio quae insurgit, propter antiquitatem tollitur per ipsum exemplum quod exhibetur in quo apparet requisita non intervenisse.
Praesumptio sumitur ex eo quod plerumque fit.
Praeter legem.
Praeterea emancipatione quoque desinunt liberi in potestate parentum esse.
Praeterea et is apud quem res aliqua deponitur re obligatur, et actione depositi, quia et ipse de ea re quam accepit restituenda, tenetur.
Praeterea introducta est actio de peculio, deque eo quo in rem domini versum erit.
Praeterea novatione tollitur obligatio.
Praeterea si medicus dereliquerit curationem..., culpae reus est.
Praeterea sponsoris et fidepromissoris heres non tenetur.
Praeterea, quasdam actiones arbitrarias, id est, ex arbitrario judicis pendentes appellamus.
Praeterea, quod per alluvionem agro tuo flumen adjecit, jure gentium tibi acquiritur.
Praetermisit hereditatem.
Praetextu perjurii.
Precarium est quod precibus petenti utendum conceditur, tamdiu quamdiu is qui concessit patitur.
Pretia rerum non ex affectione, nec utilitate contrahentium, sed communiter finguntur.
Pretio insimul dicto.
Pretium affectionis.
Pretium autem constitui oportet, nam nulla emptio sine pretio esse potest. Sed et certum esse debet.
Pretium doloris.
Pretium in numerata consistere debet.
Pretium juventutis.
Pretium obferre in auctione rei.
Pretium periculi.
Pretium pulchritudinis.
Pretium stupri.
Pretium succedit loco rei.
Pretium virginitatis.
Primo usu.
Primu gradu est: supra, pater, mater; infra, filius, filia.
Primum edictum.
Primum et substantiale fundamentum praescriptionis possessio.
Primum improbantur hi quaestus, qui in odiae hominum incurrunt, ut foeneratorum.
Primum non nocere.
Primus inter pares.
Principali enim actione non subsistente, satis supervacuum est super usuris, vel fructibus adhuc judicem cognoscere.
Prior tempore, potior jure.
Prioris temporis hypotheca firmior est, posterioris infirmior, quia in id tantum efficax est quo summa pignoris excedit summum prioris sortis.
Prius oportet esse quam esse tale.
Priva lex.
Privatorum conventio juri publico non derogat.
Privilegia ex causa aestimantur.
Privilegia non ex tempore aestimantur, sed ex causa; et si ejusdem tituli fuerunt, concurrunt, licet diversitates temporis in his fuerint.
Privilegia odiosa.
Privilegia quaedam causae sunt, quaedam personae, et ideo quaedam ad heredem transmittuntur, quae causae sunt; quae personae sunt ad heredem non transeunt.
Privilegiatius non habet privilegium contra aeque privilegiatum.
Privilegiatus contra aeque privilegiatum non utitur privilegio.
Privilegium inter chirographarios.
Privilegium inter personales actiones.
Privilegium non ex tempore, sed ex causa aestimatur.
Pro alio.
Pro confesso habetur.
Pro cura et cultura.
Pro derelicto autem habetur quod dominus ea mente abjecerit, ut id rerum suarum esse nolit; ideoque statim dominus esse desinit.
Pro derelicto.
Pro dignitate defuncti.
Pro domo.
Pro eo qui promittit solent alii obligari, qui fidejussores appellantur; quos homines accipere solent, dum curant ut deligentius sibi cautum sit.
Pro et contra.
Pro expensis.
Pro facultate patrimonii, secundum dignitatem facultatesque pupilli.
Pro forma.
Pro herede autem gerere quis videtur, si rebus hereditariis tanquam heres utatur, aut vendendo res hereditarias, aut praedia colendo locandove, et quoquo modo, si voluntatem suam declarat vel re vel verbis de adeunda heriditate.
Pro herede enim gerere est pro domino gerere; veteres enim heredes pro dominis appelabant.
Pro herede gerendo.
Pro herede gerit qui rebus hereditariis quasi dominus utitur.
Pro heredes gerere vidietur is qui aliquid facit quasi heres.
Pro impleta habetur conditio, cum per eum stat, qui, si impleta esset, debiturus esset.
Pro indiviso.
Pro lege.
Pro maxima parte victoria sic pauperum fraudat.
Pro modo emolumenti.
Pro modo emolumenti.
Pro modo latitudinis cujusque praediti, quae latitudo prope ripam sit.
Pro mortuo.
Pro non scriptis habentur.
Pro non scripto.
Pro numero vivorum.
Pro parte.
Pro quacumque obligatione, sive mutua pecunia detur, sive dos, sive emptio vel contrahatur, vel etiam locatio et conductio, vel mandatum, vel tantum naturali obligatione.
Pro quacumque obligatione.
Pro rata parte.
Pro rata temporis.
Pro se.
Pro suo praescribi potest.
Pro toto.
Pro viribus.
Probare causam.
Probatio diabolica.
Probatio incumbit ei qui agit OU qui dicit.
Probatio probata, non probanda.
Probatio probatissima.
Probatis extremis, media praesumuntur.
Procurator ad litem.
Procurator causae non potest produci in testem nec cogi ad hoc.
Procuratorio nomine.
Procuratrix mariti.
Professio apud acta.
Prohibitio ista conditionem animalis mutare non potest.
Promissio dotis.
Promissor securitatis.
Promissum de praesente.
Promissum in futurum.
Pronuntiatio sermonis in sexu masculino ad utrumque porrigitur.
Propiciendum est enim, ne hac injecta formidine, parentum circa liberos munificentia retartedur.
Propositum in mente retentum nihil operatur.
Propria manu testatoris, ut nulla fraus adhibeatur.
Propria virtute.
Proprie pignus dicimus quod ad creditorem transit: hypothecam, cum non transit, nec possessio ad creditorem.
Proprietas autem littorum potest intelligi nullius esse sed ejusdem juris esse cujus et mare, et quae subjacet mari, terra vel arena.
Propriis sensibus, de visu aut auditu.
Propriis verbis instrumenti, non extrinsecus.
Proprio motu.
Proprio nomine.
Proprium factum nemo impugnare potest.
Proprium parricidium.
Propter aetatem.
Propter cupiditatem pecuniae.
Propter dignitatem hominum.
Propter fragilitatem sexus.
Propter imbecilitatem sexus.
Propter indivisam pignoris causam, est tota in toto, et tota in qualibet parte.
Propter indivisam pignoris causam.
Propter infirmitatem consilii.
Propter infirmitatem sexus.
Propter inopiam mariti.
Propter ipsam rem non habitam.
Propter moram.
Propter mortis suspicionem.
Propter nimiam paupertatem egestatemque victus.
Propter nuptias.
Propter raritatem casus.
Propter reciprocam utilitatem.
Propter rem et occasione rei.
Propter rem.
Propter vitium corporis.
Proscriptio bonorum.
Protestatio actui constraria inutilis est et nihil operatur OU non valet.
Protestatio actui contraria non operatur OU non valet.
Protestatio certificatoria significans quod est vel non est.
Protestatio contra actum non valet.
Protestatio declaratoria voluntatis protestantis.
Protestatio incitatoria ut aliquid fiat.
Protestatio prohibitoria seu inhibitoria, ne aliquid fiat.
Provocatio ad agendum.
Provocatio ad populum.
Proximus infantiae.
Proximus pubertati.
Prudentia juris.
Puber is est qui generare potest.
Pubertati proximi jam aliquem intellectum habent, non autem animi judicium.
Publica autem dicta sunt, quod cuivis ex populo executio eorum plerumque datur.
Publicatione quoque distrahi societatem manifestum est, scilicet si universa bona socii publicentur.
Publicatur ille ager qui ex hostibus captus sit.
Publice enim interest partus non subjici, ut ordinum dignitas familiarumque salva sit.
Publice interest dotes mulieribus conservari, cum dotatas esse feminas ad sobolem procreandam replendamque liberis civitatem maxime sit necessarium.
Publicorum judiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia.
Publicorum usus non solum ex commodo, sed ex ornatu et facie aestimantur.
Publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat; privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet.
Publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit.
Pupilli pupillaeque, cum puberes esse coeperint, tutela liberantur.
Pupillorum pupillarumque tutores et negotia gerunt et auctoritatem interponunt.
Pupillus nec velle nec nolle in ea aetate, nisi adposita tutoris auctoritate creditur; nam quod animi judicio fit, in eo tutoris actoritas necessaria est.
Pupillus omne negotium recte gerit, ut tamen sicuti tutoris auctoritas necessaria sit, adhibitur tutor, veluti si ipse obligetur.
Pura emption, quae sub conditione resolvitur.
Pura obligatio quae sub conditione resolvitur.
Pure de alio promittere.
Pure et simpliciter.
Purum est, quia non conditione, sed mora suspenditur.
Puta per libras censuales et vetera monumenta: per testes, non tantum cum ipsi de certa sua scientia deponunt, sed et cum de auditu visuque aliorum id referentium in quantum in antiquis, non oculatis tantum, sed auritis testibus credendum est.


Merci de choisir un lettre de la liste suivante pour consulter son contenu :


[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
[ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


  
[ Retour ]
Encyclopedia ©
  Accueil • Plan du site • Recherche • Contactez nous


[ Page générée en 0.3148 sec ] [ (PHP: 53% - SQL: 47%) ] [ Requêtes SQL: 72 ] [ 297 pages vues la dernière heure ]
 Top Max Cache Off Copyright Mentions légales PHP Maximus CMS