Fermer ce volet Fermer ce volet

Maximes juridiques


Veuillez sélectionner un terme dans la liste ci-dessous


Ob aetatem.
Ob defectum formae.
Ob favorem.
Ob fraudem.
Ob incompetentiam dotis.
Ob negotium alienum gestum, sumptuum factorum usuras praestari bona fides suasit.
Ob sumptus voluptatis causa factos, eum, de quo quaeritur, actionem non habere.
Ob turpem causam.
Ob unam et eamdem causam.
Obiter dictum.
Obligamur aut re, aut verbis, aut simul utroque; aut consensu, aut lege, aut jure honorario, aut necessitate, aut ex peccato.
Obligatio ad aliquid dandum vel faciendum vel praestandum.
Obligatio ad faciendum.
Obligatio ad non faciendum.
Obligatio enim est mater actionis.
Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendae rei, secundum nostrae civitatis jura.
Obligatio ex contractu.
Obligatio ex delicto.
Obligatio pro portione virili.
Obligatio quae ex bonis moribus concepta fuerat.
Obligatio quamvis initio recte constituta exstinguitur, si inciderit in eum casum a quo incipere non poterat.
Obligatio quasi ex contractu.
Obligatio quasi ex delicto vel maleficio.
Obligatio quasi ex mutui datione, perinde ac si mutuum ei daretur.
Obligatio quoad personas.
Obligatio quoad rem.
Obligatio semel extincta non reviviscit.
Obligationes aut ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut proprio quodam jure, ex variis causarum figuris.
Obligationum substantia in eo consistit ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel praestandum.
Obligationum summa divisio in duas species deducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur, vel ex delicto.
Obliquo modo, cum mediante facto et ministerio alterius.
Obscure loquitur qui quod dixerit non appareat.
Observandum est jus reddenti, ut in adeundo quidem facilem se praebeat, sed contemni non patiatur.
Obsignatione totius debitae pecuniae solenniter facta, liberationem contingere manifestum est.
Obstetricem quae partum alienum attulit ut supponi possit, summo supplicio affici placuit.
Obtentu majoris percepti emolumenti propter incertum fructum proventum rescindi placita non possunt.
Obtinuit impossibiles conditiones testamento adscriptas pro nullis habendas.
Obtorto collo.
Occupatio est justa apprehensio rerum corporalium, jure gentium communium, animo domini facta: per quam id, quod nullius est, naturali ratione primo occupanticonceditur.
Odia sunt restringenda; favores ampliandi.
Officio judicis ideo alimenta decernuntur ut quis vivat nec fame pereat.
Officio judicis.
Officio pietatis.
Officium matris familias regere loculos, custodire claves...
Officium suum nemini debet esse damnosum.
Olim possessor, hodie possessor praesumitur; ut ex possessione de praeterlto arguitur possessio de praesenti et medii temporis, nisi contrarium probetur.
Omisso medio.
Omne autem jus, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones.
Omne quod inaedificatur, solo cedit.
Omnem debet tuendae rei diligentiam adhibere.
Omnem stipulationem sive in dando, sive in faciendo, sive mixta in dando et faciendo consistat, et ad heredem et contra heredes transmitti, sive specialis heredum sit mentio, sive non.
Omnem vim cui resisti non potest.
Omnes autem exceptiones in contrarium concipiuntur, quia adfirmat is cum quo agitur.
Omnes exceptiones, quae reo competunt, fidejussori quoque, etiam invito reo, competunt.
Omnes hujusmodi pactiones odiosae esse videntur, et plenae tristissimi et periculosi eventus.
Omnes quibus, vel cura mandata fuerit operum publicorum vel pecunia ad extructionem solito more credita, usque ad annos quindecim ab opere perfecto, cum suis heredibus, teneantur obnoxii; ita ut si quid vitii in aedificatione intra praestitutum tempus...
Omnes res aut mancipi sunt, aut nec mancipi.
Omnes res transire in novationem possunt.
Omnes servitutes praediorum perpetuas causas habere debent.
Omnes testamentum facere possunt quinonprohibentur.
Omni meliore momento.
Omni obligationi fidejussor accedere potest.
Omnia igitur animalia, quae terra, mari, caelo capiuntur, id est, ferae bestiae et volucres et pisces, capientium fiunt.
Omnia jura civitatis in personam ejus in suspenso retinentur, non abrumpuntur.
Omnia petita.
Omnia probant quod non singula.
Omnibus magistratibus secundum jus potestatis suae, concessum est jurisdictionem suam defendere poenali judicio.
Omnibus parendum est, quia unius loco habentur.
Omnino paternum esse officium dotem vel ante nuptias donationem pro sua dare progenie.
Omnis autem noxalis actio caput sequitur.
Omnis calliditas, fallacia, machinatio, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibita.
Omnis definitio in jure civili periculosa est.
Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur, vel ex delicto vel quasi ex contractu, vel quasi ex delicto, aut ex maleficio aut quasi ex maleficio.
Omnis exceptio objicitur quidem a reo, sed ita formulae inseritur, ut conditionalem faciat condemnationem.
Omnis fructus rei ad fructuarium pertinet.
Omnis hypotheca sive legis sive hominis est tota in toto, tota in qualibet parte.
Omnis obligatio etiam facti dividua est, nisi quatenus de contrario apparet.
Omnis pecunia exsoluta esse debet, aut eo nomine satisfactum esse, ut nascatur pignoraticia actio.
Omnis qui dat alieni potionem venatam, dicitur proditor.
Omnis qui ex complexibus (non enim hoc vocamus nuptias) nefariis aut incestis aut damnatis processerit, iste neque alendus est a parentibus, neque habebit quoddam ad praesentem legem participium.
Omnis res quae dominio nostro subjicitur in stipulationem deduci potest, sive illa mobilis, sive soli sit.
Omnis stipulatio aut pure, aut in diem, aut sub conditione fit.
Omnium actionum quibus inter aliquos apud judices arbitrosve de quacumque re quaeritur, summa divisio in duo genera deducitur: aut enim in rem sunt, aut in personam.
Omnium rerum quas ad communem usum natura genuit est servanda communitas.
Omnium rerum, quas quis habere, vel possidere, vel persequi potest, venditio recte fit.
Onera matrimonii non solum incerta sunt, sed infinita.
Onus ferendi.
Onus hereditarium.
Onus probandi incumbit actori OU ei qui dicit, non qui negat.
Onus probandi.
Ope et consilio.
Operis effectus in partes scindi non potest.
Opinio justa seu probabilis error.
Opinio necessitatis.
Oportet quod violentia sit facta personae, quia crimen violentiae dicitur crimen personale
Optima est legum interpres consuetudo.
Optimam legem quae minimum relinquit arbitrio judicis.
Optimum statutum ut fiat communicatio inter partes..., ut nihil ex insidiis agatur.
Optimus maximus.
Opus citatum.
Ordinarie qui assecurant parum curant an merces tanti valeant, sed solum curant aestimationem.
Ordinatoria litis.
Originem ex officio atque amicitia trahit mandatum
Origo emendi vendendique a permutationibus coepit, olim enim non ita erat nummus.
Origo petitionis.


Merci de choisir un lettre de la liste suivante pour consulter son contenu :


[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
[ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


  
[ Retour ]
Encyclopedia ©
  Accueil • Plan du site • Recherche • Contactez nous


[ Page générée en 0.2624 sec ] [ (PHP: 41% - SQL: 59%) ] [ Requêtes SQL: 72 ] [ 280 pages vues la dernière heure ]
 Top Max Cache Off Copyright Mentions légales PHP Maximus CMS