Fermer ce volet Fermer ce volet

Maximes juridiques


Veuillez sélectionner un terme dans la liste ci-dessous


Magis est nihil actum esse.
Magis est sub conditione resolvi emptio, quam sub conditione contracta videatur.
Magis imperii quam juridictionis.
Magis in honore quam in quaestu.
Magis personam eximit ab obligatione quam extinguit obligationem.
Magister bonorum vendendorum.
Magna culpa dolus est.
Major enim quaestio minorem ad se trahit.
Major pars trahit ad se minorem.
Major solet esse affectio erga filios qui jam sunt in rerum natura, quam in nascituros, ut nos docet experientia, optima rerum magistra.
Majorem habet auctoritatem quam res judicata.
Majoris rei impetus, qui repelli non potest.
Mala fides super veniens usucapionem non impedit.
Mala fides.
Malitia supplet aetatem.
Malitiis non est indulgendum.
Malus.
Mancipatio fiduciaria.
Mancipi vero res sunt quae per mancipationem ad alium transferuntur; unde mancipi res sunt dictae.
Mandantis tantum gratia intervenit mandatum: veluti, si quis tibi mandet ut negotia ejus gereres, velut fundum ei emeres, vel ut pro eo sponderes.
Mandatam sibi juridictionem mandare alteri non posse manifestum est.
Mandatum et in diem differri, et sub conditione fieri potest.
Mandatum non suscipere cuilibet liberum est; susceptum autem consummandum est, aut quam primum renuntiandum, ut per semetipsum aut per alium eamdem rem mandator exequatur.
Mandatum omnium bonorum cum libera ad ministratione.
Mandatum pecuniae credendae.
Mandatum, nisi gratuitum, nullum est; nam originem ex officio atque amicitia trahit. Contrarium ergo est officio merces; interveniente enim pecunia, res ad locationem et conductionem potius respicit.
Manent enim confessiones et restituuntur agnitae contractu quamlibet rescissibili.
Manet autem societas quousque donec in eodem consensu perseveraverint; at cum aliquis renuntiaverit societati solvitursocietas.
Manifestae turpitudinis est, et confessionis, nolle nec jurare, nec jusjurandum referre.
Manifestissimi juris est.
Manu militari.
Manus injectio.
Marito non licet onerare propria uxoris.
Maritus potest perdere, dissipare, abuti.
Maritus solus genitalis tori vindex.
Maritus, et si rebus uxoris suae debet affectionem, tamen curator ei creari non potest.
Mater in jure semper certa est.
Mater quae filium filiamve occiderit, ejus legis poena adjicitur.
Materia legata, navis armariumve ex ea factum, non vindicetur. Nave autem legata dissoluta, neque materia, neque navis debetur.
Materia sententiae.
Matrem cogimus vulgo qaesesitos liberos alere, necnon ipsos eam.
Matrimonium consommatum.
Matrimonium non consommatum.
Matrimonium ratum.
Matrimonium subsequens.
Matrimoniumnonjustum.
Maxima debetur puero reverentia.
Maximum remedium expediendarum litium.
Media tempora non nocent.
Medico imputari eventus mortalitatis non debet.
Melior est causa consumentis.
Melior est causa ejus qui accepit, dilapidavit vel perdidit.
Melius est jura intacta servare quam post causam vulneratam aut querelam remedium quaerere.
Melius est non habere titulum quam habere vitiosum.
Melius est non solvere quam solutum repetere.
Melius est pauca dividere quam totum perdere.
Melius est pignori incumbere quam in personam agere.
Melius est possidere potius quam in personam experiri.
Membra generationis sunt membra quae habent proprias et distinctas operationes, imo dicuntur esse membra nobilia ea per quae salvatur species humana; et ideo mutilans illa debet puniri tanquam inimicus naturae.
Meminisse debet judex ne aliter judicet quam legibus proditum est.
Memorandum.
Mensores mittere oculisque suis subjectis locis.
Mente captus.
Metum praesentem majoris malitatis, non suspicionem inferendi ejus.
Metum praesentem. . . metus instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio.
Metus causa.
Metus habet in se ignorantiam.
Metus majoris calamitatis.
Meum est quod ex re mea superest.
Meum recepi.
Mihi debetur quod ex re mihi debita superest.
Mihi placet ut culpam etiam eorum quos induxit; praestat suo nomine, etsi nihil convenit, si tamen culpam in inducendis admittit quod tales habuerit, vel suos, vel hospites.
Miles legalis.
Minor exercens mercaturam potest contrahere et se obligare ex quocumque contractu, licet illius obligatio vel contractus non respiceret mercaturam vel ex causa mercaturae factus non sit.
Minor in delictis major habetur.
Minor pro majori reputatur in concernentibus negotia mercantilia.
Minor relevat majorem in individuis.
Minor restituitur non tanquam minor sed tanquam laesus.
Minorem ex actu praesumi laesum ex quo ad eum nulla utilitas redundari potest sed non nisi damnum.
Minoribus subvenitur non solum cum de bonis eorum aliquid minuitur, sed etiam cum intersit ipsorum litibus et sumptibus non vexari.
Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit.
Minus habens.
Minus petitio.
Minuta scriptura.
Miserabile cessionis bonorum auxilium.
Miserabile et flebile solatium.
Missio in possessionem bonorum defuncti.
Mixtae sunt actiones, in quibus uterque actor est; ut puta finium regundorum familiae erciscundae, communi dividundo.
Mobilia non habent sequelam.
Mobilia ossibus personae cohaerent OU inhaerent.
Mobilia sequuntur personam, sive domicilium illius cujus sunt.
Mobilium vilis est possessio.
Modica refectio.
Modus adquirendi dominii.
Modus saepe appellatur conditio vel contra.
Modus vivendi.
Momentum mortis vitae annumeratur.
Moneat lex priusquam feriat.
Mora ex persona.
Mora ex re, sine facto hominis.
Mora.
More nostrae civitatis neque pupillus, neque pupilla, sine tutoris auctoritate obligari possunt: hereditas autem quin obliget nos aeri alieno, etiam si non sit solvendo, plus quam manifestum est.
Moribus apud nos receptum est ne inter vlrum et uxorem donationes valerent.
Mors omnia jura solvit.
Mors omnia solvit.
Mors ultima ratio.
Morte socii solvitur societas.
Morte usufructuarit et ipsius rei interitu, usumfructum tantummodo desinere, cum usufructuarius vel res pereat, et tantummodo eum cum anima vel rei substantia expirare
Mortis causa donatio est, quae propter mortis fit suspicionem, cum quis ita donat ut si quid humanitus ei contigisset, haberet is qui accipit.
Mortis causa donatio.
Mortis causa donatur, quo praesens praesenti dat.
Mortis causa.
Mortuo conductore intra tempora conductionis, heres ejus eodem jure in conductionesuccedit.
Mortuus facit possessorem vivum sine ulla apprehensione.
Motu proprio.
Motus dolum in se recepit.
Mulcta poenitentialis.
Mulier autem familiae suae et caput et finis est.
Mulier non debet abire nuda.
Mulier non debet propriis sumptibus legere maritum.
Mulier sequi debet maritum nisi vagabundus sit.
Mulieres genas ne radunto, neve lessum funeris ergo habento.
Mulieres viris suis subditae sint.
Multis ambagibus innodatae.
Municipes sunt et qui in eodem municipio nati sunt.
Munus publicum.
Mutata causa debendi.
Mutata forma prope interemit substantiam rei.
Mutatis mutandis.
Mutato creditore.
Mutato debitore.
Mutui autem datio in iis rebus consistit quae pondere, numero, mensurave constant, veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata, aere, argento, auro; quas res aut numerando, aut metiendo aut adpendendo in hoc damus ut accipientium fiunt.
Mutuo dissensu.
Mutuum, quod ex meo tuum fit.
Mutuum.
Mutuus dissensus.


Merci de choisir un lettre de la liste suivante pour consulter son contenu :


[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
[ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


  
[ Retour ]
Encyclopedia ©
  Accueil • Plan du site • Recherche • Contactez nous


[ Page générée en 0.2098 sec ] [ (PHP: 43% - SQL: 57%) ] [ Requêtes SQL: 72 ] [ 304 pages vues la dernière heure ]
 Top Max Cache Off Copyright Mentions légales PHP Maximus CMS