Fermer ce volet Fermer ce volet

Maximes juridiques


Veuillez sélectionner un terme dans la liste ci-dessous


Damna, quae in prudentibus accidunt, id est damna fatalia, socii non cogentur praestare.
Damnatio in metallum.
Damni et interesse propter ipsam rem habitam.
Damni infecti.
Damnum communiter incursum, lucrum communiter cessans, id est aeque uni vel alteri ejusdem conditionis contingens.
Damnum corpore corpori datum.
Damnum datum mercatura mercaturae.
Damnum emergens et lucrum cessans.
Damnum emergens.
Damnum ex singularibus causis, id est ob certam qualitatem damni, ad alium non transmissibile, et qua communiter alii non laederentur.
Damnum injuria datum.
Damnum injuria sine jure datum.
Damnum remotum.
Danti operam rei illicitae imputantur onnia quae sequuntur contra voluntatem suam.
Dantur, autem curatores ab eisdem magistratibus quibus et tutores.
Dare id est rem accipientis facere.
Dare in solutum est vendere.
Dare pretium pro re.
Dare rem pro re.
Dari autem potest tutor non solum paterfamilias, sed etiam filius familias.
Dari cuiquam id intelligitur, quod ita datur ut ejus fiat.
Darmnum et damnatio ab ademptione et quasi deminutione patrimonii directa sunt.
Dat fidem vir jurijurando et non jusjurandum viro.
Dat qui non adimit.
Data idonea cautione de solvendo in termino.
Datio dotis.
Datio in solutum.
Datio successionis.
Dato jurejurando, non aliud quaerilur quam an juratum sit, remissa quaestione an debeatur.
Datur et alia facultas reo, ut si malit referet jusjurandum.
Datus autem tutor ad unlversum patrimonium datus esse creditur.
De auditu.
De capite civis, nisi per maximum comitiatum ne ferunto.
De commodo et incommodo.
De credulitate.
De cujus.
De cujus. ou Decujus hereditate agitur.
De damno vitando.
De eo autem quod indebitum solvit, magis est ut sibi imputare debeat.
De eo qui duxit in matrimonium quam polluit adulterio.
De eo quod plerumque fit.
De eo quod supererit.
De facto.
De fructibus consumptis agere non potest.
De hora ad horam.
De illis qui vinum et annonam vendunt antequam colligantur, et per hanc occasionem pauperes efficiuntur.
De in rem verso.
De jure belli ac pacis.
De jure.
De lege ferenda.
De lege lata.
De liquido ad liquidum.
De loco ad locum.
De lucro captando.
De manu ad manum.
De minimis non curat lex ou praetor.
De momento ad momentum.
De olfactu.
De persona ad personam non fit interruptio civilis.
De petitione hereditatis.
De plano.
De poena judicis qui male judicavit vel ejus qui judicem corrumpere curavit.
De praesenti praesumitur ad futurum.
De quantitate ad quantitatem.
De quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodire oportet quod moribus et consuetudine inductum est.
De quota litis.
De re ad rem.
De re priusquam de reo inquirandum est: prius enim constare debet de crimine scilicet an commissum est.
De residuo.
De se promittere quemque placet.
De se quemque promittere oportet.
De suo.
De tempore ad tempus.
De thesauris ita cavit ut si quis in suo reperisset, ipse potiretur; si quis in alieno dimidium domino daret; si quis in publico, cum fisco aequaliter partiretur.
De visu et de auditu.
Debet esse titulus secundum jus.
Debet legatarius in vacuam possessionem induci.
Debita non sunt onus testamentorum.
Debiti et crediti inter se contributio.
Debitor certae speciei interitu liberatur.
Debitor intelligitur is a quo invito exigi pecunia potest.
Debitor interitu speciei liberatur.
Debitor rei certae interitu liberatur.
Debitor, is qui debet.
Debitores et creditores in sensu lato.
Debitoribus ea quae debent recte legantur, Iicet domini eorum sint.
Debitum conjugale.
Debitum cum re junctum.
Debitum pro debito.
Decisoria litis.
Decoctor a decoquo verbo descendit, quod paulatim diminuere significat et coquendo absumere. Unde decoctores, conturbatores et bonorum consumptores dicuntur, quos recentiores jurisconsulti fallitos et cessantes vocant.
Decoctor est qui fortunae vitio vel suo vel partim fortunae, partim suo vitio, non solvendo factus, foro cessit.
Deductio mulieris in domum mariti.
Deductio plerumque fit post contractum matrimonium.
Deducto aere alieno.
Defectu condicionis.
Defensores civitatis ou civitatum.
Defensores plebis.
Deficiente conditione, deficit donatio.
Deficientibus liberis.
Deficientis potestatis vel voluntatis.
Delegare est vice sua alium ream dare creditori, vel cui jusserit.
Delegatus non potest delegare.
Deminutio capitis.
Denuntialio litis.
Depositum eo loco restitui debet in quo sine dolo malo ejus est apud quem depositum est ubi vero depositum est, nihil enterest.
Depositum est, quod custodiendum alicui datum est. Dictum est ex eo quod ponitur.
Depositum miserabile.
Derelictio.
Descriptio legum obscura oritur aut ex loquacitate et verbositate earum.
Desertio vadimonii.
Detesta semel conditio, postea impleretur frustra, nec enim solent resumi conditiones.
Dicat testator et erit lex.
Dicendum est de jure privato quod tripertitum est, collectum est enim ex naturalibus praeceptis, aut gentium, aut civilibus.
Dicitur autem mortuum vadium, illud, cujus frustus, vel redditus percepti interim, in nullo se acquirerent.
Dicitur impeditiva causae et litis.
Dictio dotis.
Dictum ex eo quod ponitur: praepositio enim DE auget depositum, ut ostendat totum fidei ejus commissum, quod ad custodiam rei pertinet.
Dies a quo non computatur in termino.
Dies a quo praefigitur terminus, non computatur in termino.
Dies a quo.
Dies ad quem computatur in termino.
Dies ad quem.
Dies adjectus efficit ne praesenti die pecunia debeatur.
Dies cedit sed dies non venit.
Dies cedit.
Dies fasti.
Dies feriali.
Dies festi.
Dies inceptus pro adimpleto habetur.
Dies incertus appellatur conditio.
Dies incertus conditionem in testamento facit.
Dies incertus.
Dies interpellat pro homine.
Dies judiciarii.
Dies nefasti, per quos dies nefas fari praetorem: do, dico, addico.
Dies nefasti.
Dies nuptiarum dies est conceptionis et nativitatis legitimae.
Dies termini computatur in termino.
Dies utiles.
Dies venit.
Difficultas praestationis non impedit effectum obligationis.
Dignitatis illaesae status, legibus ac moribus comprobatus.
Diligens paterfamilias.
Diligenter fines mandati custodiendi sunt, nam qui excessit, aliud quid facere videtur.
Diligentissimus paterfamilias.
Dimidium paternis, dimidium maternis.
Discite justitiam moniti et non temnere Divos.
Discordias propinquorum, quas materia communionis solet excitare.
Discordias solet parere communio.
Disjunctim.
Dissociamur egestate.
Dissociamur renuntiatione.
Distractio bonorum.
Distractio rei obligatae non potest impediri.
Distractus est et non contractus novus.
Diuterni mores consensu utentium comprobati legem imitantur.
Diutina possessio quae prodesse coeperat defuncto, et heredi et bonorum possessori continuatur, licet ipse sciat praedium alienum.
Diuturna possessio.
Diuturnus usus.
Divinum, naturale humanum, bestiale, fluviale.
Divisio in partes quantas.
Divisio in partes quotas.
Divisio instar permutationis obtinet.
Divisio inter amicos.
Divisio praediorum vicem emptionis obtinere placuit.
Divortium a toro et mensa.
Divortium ex eo dictum est quod in diversas partes eunt qui discedunt.
Divulgatio legis.
Do ut des, do ut facias, facio ut des, facto ut facias.
Doli capax.
Dolo jacit qui petit quod redditurus est
Dolum et culpam praestat.
Dolus bonus maxime si adversus hostem aut latronem quis machinetur.
Dolus bonus.
Dolus dans causam contractui.
Dolus ei duntaxat nocere debet qui admisit.
Dolus incidens in contractum.
Dolus malus abesto.
Dolus malus.
Dolus pro possessione est.
Dolus re ipsa.
Domestica domesticis probantur.
Dominia distincta, agris termini positi.
Dominium ex jure Quiritium.
Dominium ex naturali possessione coepisse Nervafiliusait.
Dominium invito non acquiritur.
Dominium non acquiritur, nisi corpore et animo.
Dominium non potest nisi ex una causa contingere.
Dominium non transfertur, sed potius redit ad antiquam et pristinam causam.
Dominium rei legatae, statim a morte testatoris, transit a testatore in legatarium.
Dominium revocatur ut ex tunc, non ut ex nunc.
Dominium, id est proprietas.
Dominum posse suo commodo divertire vel retinere aquam, quae oritur vel labitur in fundo suo, in praejudicium vicini qui etiam per tempus immemoriale usus est eadem aqua in fundum suum labenti.
Dominus dotis.
Dominus litis.
Dominus negotii.
Domum suam reficere unicuique licet dum non officiat invito alteri, in quo jus non habet.
Domus aedificanda.
Donandi animo.
Donare est perdere.
Donari videtur quod nullo jure cogente conceditur.
Donatio contemplatione mortis, propter mortis suspcionem.
Donatio dicta est a dono, quasi dono datum.
Donatio non pertinet ad administrationem rerum suarum, sed ad amissionem.
Donatio propter nuptias.
Donationis causa societas non recte contrahitur.
Donationis causa.
Donator de evictione non tenetur.
Donatorius non debet remanere damnificatus.
Donum fortunae.
Donum matutinale.
Dormit praescriptio.
Dos a patre profecta ad patre revertitur.
Dos a patre profecta, si in matrimonfo decesserit mulier filiafamilias, ad patrem redire debet.
Dos adventicia.
Dos aut antecedit aut sequitur matrimonium, et ideo vel ante nuptias vel post nuptias dari potest.
Dos aut datur, aut dicitur, aut promittitur.
Dos aut profecticia dicitur, id est quam pater mulieris dedit; aut adventicia, id est ea quae a quovis alio data est.
Dos ipsius filiae proprium patrimonium est.
Dos profecticia.
Dos recepticia.
Dotale praedium maritus, invita mulierem, per legem Juliam prohibetur, quamvis ipsius sit, dotis causa ei datum.
Dotale praedium.
Dotem non uxor marito, sed uxori maritus affert.
Dotes, constante matrimonfo, non solum augentur, sed etiam fiunt.
Dotis causa perpetua est, et cum voto ejus qui dat ita contrahitur, ut semper apud maritum sit.
Dotis causa.
Dotis dictio.
Dotis promissio.
Dotium causa semper et ubique praecipua est: nam et publice interest dotes mulieribus conservari.
Duae cognationes quae diversae inter se sunt, per nuptias copulantur.
Duarum civitatum civis esse, nostro jure civili nemo potest.
Duas lucrativas causas in eumdem hominem et in eamdem rem concurrere non posse.
Dum fit deprehenditur.
Dum mulieres, saepe metu, minis, blanditiis maritalibus compellebantur suum alienationi consensum accomodare.
Dum tibi non vis, nec illi potes.
Duo in carne una, ubi et una caro, unus spiritus.
Duo sunt in obligatione.
Duobus legatis relictis, unum quidem repudiare, alterum vero amplecti posse respondetur.
Duorum autem fratrum vel sororum liberi, vel fratris et sororis, jungi possunt.
Duorum in solidum dominium esse non potest.
Duorum vel plurium in idem placitum consensus.
Duplicem in eo causam esse oportet postliminii: et quod pater eum reciperet, et ipse jus suum.
Dura lex, scripta tamen.
Dura lex, sed lex.
Durante matrimonio.


Merci de choisir un lettre de la liste suivante pour consulter son contenu :


[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
[ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


  
[ Retour ]
Encyclopedia ©
  Accueil • Plan du site • Recherche • Contactez nous


[ Page générée en 0.2838 sec ] [ (PHP: 42% - SQL: 58%) ] [ Requêtes SQL: 72 ] [ 288 pages vues la dernière heure ]
 Top Max Cache Off Copyright Mentions légales PHP Maximus CMS