Fermer ce volet Fermer ce volet

Maximes juridiques


Veuillez sélectionner un terme dans la liste ci-dessous


Caducum appellatur,veluti cecidit ab eo.
Caedua silva.
Caelumniae judicium.
Caetera, si quam infamiam irrogans cum damno pecuniario, haec publica quidem sunt non tamen capitalia.
Cambium locale, mercantile, trajecticium.
Cambium manuale vel reale.
Campi pars vel campi partus.
Cantent laudes, Termine sancte, tuas; Omnis erit, sine te, litigiosus ager.
Capitatia dicimus, quae ultimo supplicio officiunt, vel aquae et ignis interdictione, vel deportatione, vel metallo.
Capite censi.
Capitis diminutio.
Captatio testamenti.
Captatoria institutio dicitur cum testator hereditatem suam, tanquam in hamo, defert ut alienam allectet atque invitet.
Caput aquae illud est unde aqua oritur.
Caput aquae, unde aqua nascitur et ubi primum emergit.
Caput et fundamentum totius testamenti.
Caput mortuum.
Carcer ad continendos homines non puniendos haberi debet.
Carmen famosum.
Carmina Paulus emit; recitat sua carmina Paulus; Nam quod emas, possis dicere jure tuum.
Cassius respondit societatem talem coïri non posse, ut alter lucrum, alter damnum sentiret, hanc societatem leoninam solitum appellare.
Castigatio domestica.
Castratus, qui virilitatem amiserat.
Casum fortuitum definimus omne quod humano coeptu praevideri non potest, nec cui praeviso potest resisti.
Casum sentit dominus.
Casus a nullo praestantur.
Casus belli.
Casus deficienti voluntatis et potestatis.
Casus.
Causa causarum.
Causa civilis obligandi.
Causa civilis, id quod inducit ad contrahendum.
Causa data.
Causa efficiens.
Causa est id quod inducit ad contrahendum.
Causa finalis.
Causa impulsiva.
Causa non secuta.
Causa proxima actionis.
Causa proxima.
Causa rei.
Causa remota.
Causa.
Causae causarum.
Causae liberales.
Causae probatio.
Causae remotae actionis.
Causam usucapionis habere.
Cautio judicatum solvi.
Cavere de refundendis expensis.
Cavere debemus ut aliquem securum faciamus datis fidefussoribus.
Censitorum vice funguntur, ut ex privato in publicum addicant, et ex publico in prlvatum.
Census in capite.
Certa pars non est pars fundi sed fundus.
Certa res.
Certae autem rei vel causae tutor dari non potest, quia personnae non causae vel rei datur.
Certior enim et prior et generalior illa regula est: in obscuris inspiciendum esse quod verisimilius est aut quod plerumque fieri solet.
Certioratus non est certiorandus.
Certissimum est ex alterius contractu neminem obligari.
Certum confessus pro judicato erit; incertum, non erit.
Certum est debitum iri, licet post tempus petatur.
Certum est et communi Galliae usu receptum, nullam privatam scripturam nullumque chirographum fidem habere nisi prius agnoscatur.
Certum est, quod ex ipsa pronuntiatione apparet, quid, quale, quantumquesit.
Certus an incertus quando.
Certus esse debet, qui agit.
Cervos quoque ita quidem mansuetos habent ut in sylvas ire et redire soleant; quorum et ipsorum feram esse naturam nemo negat.
Cessante causa legis cessat lex.
Cessante causa, cessat effectus.
Cessante ratione legis, cessat lex ou cessat ejus dispositio.
Cessio in jure.
Cetera quae in jure sunt posteaquam postliminio redit, pro eo habentur ac si nunquam iste hostium potitus fuisset.
Cibaria, vestitus, habitatio..., valetudinis impendia.
Civiliter.
Civitas non mutatur sed amittitur.
Civitatem absque suffragio.
Civitatem vero nemo unquam ullo populi jussu amittet invitus.
Clamans eum ad se, plorans et osculans eum, dixit: amice, sequere me, et sepeli corpus meum.
Clamosi rabiosa fori jurgia vendunt, iras et verba locant.
Clandestinis ac domesticis fraudibus.
Classici testes.
Clauduntur territorio.
Clausula generalis.
Clavibus traditis, ita mercium in horreis conditarum possessio tradita videtur, si claves apud horrea traditae sint.
Coacta voluntas, voluntas est; volui, quia coactus volui.
Codicillos autem etiam plures quis facere potest, et nullam solennnitatem ordinationis desiderant.
Cognati, quasi una communiter nati.
Cognita causa.
Cognitio extraordinaria.
Collatio bonorum emancipati.
Collatio bonorum.
Collatio descendentium.
Collatio dotis.
Collatio emancipati.
Collegia opificum.
Collegium.
Colonus curare debet ut opera rustica suo quoque tempore faciat, ne intempestiva cultura deteriorem fundum faciat.
Comitas gentium.
Commercialiter.
Commercium est emendi vendendique invicem jus.
Commercium.
Commodare possumus etiam alienam rem, quam possidemus; tametsi scientes alienampossidemus.
Commodata autem res tunc proprie intelligitur, si, nulla mercede accepta vel constituta, res tibi utenda data est; alioquin, mercede interveniente locatus tibi usus rei videtur, gratuitum enim debet esse commodatum.
Commodatis causa.
Commodatum.
Commorientes.
Communi jure familiam dicimus omnium agnatorum.
Communicatio dominii.
Communio pro indiviso.
Communis salutis hostes.
Comparatae autem sunt exceptiones defendendorum eorum gratia cum quibus agitur. Saepe enim accidit ut licet ipsa persecutio actor experitur justa iniqua quo agitur.
Compensatio debiti ex pari specie, licet ex causa dispari, admittitur.
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio.
Compensationes omnes actiones ipso jure minuunt.
Compensationes quae jure aperto nituntur nostra constitutio introduxit.
Compensationes quoque oppositae plerumque efficunt, ut minus quisque consequatur quam ei debebatur.
Complura senatus consulta facta sunt ut in locum furiosi, et muti et surdi tutoris, alii tutores dentur.
Conatus proximus.
Conatus remotus.
Conceptum furtum dicitur, cum apud aliquem testibus praesentibus furtiva res quaesita et inventa sit.
Concesso uno conceduntur omnia sine quibus explicari non potest.
Concubina ab uxore solo dilectu separatur.
Concubinatus est licita consuetudo, causa non matrimonii.
Concubinatus extra legis poenam est.
Concursu partes fiunt.
Condemnati debitoris debitores conveniri possunt a creditoribus.
Condicens indebitum non dicitur venire contra pacta et conventa, nec petere illa rescindi.
Condicio a qua.
Condicio ad quam.
Condictio causa data.
Condictio causa non secuta.
Condictio certi.
Condictio furtiva.
Condictio incerti.
Condictio indebiti.
Condictio sine causa.
Conditio de non nubendo..., si non nupserit.
Conditio est causa apposita legato, qua existente, legatum debetur, deficiente perimitur, suspensa suspenditur.
Conditio est causa quae praecedere praestationem debet; modus est causa vel conditio quae et sequi praestationem potest.
Conditio in praeteritum, non tantum in praesens tempus relata statim aut perimit obligationem, aut omnino non differt.
Conditio quae defuit non restauratur.
Conditio semel impleta non resumitur.
Conditio sine qua non.
Conditio, id quod condit.
Conditionales creditores dicuntur et hi quibus nondum competit actio, est autem competitura: vel qui spem habent ut competat.
Conditione tua non utor.
Conditionem testium tunc inspicere debemus, cum signarent, non mortis tempore.
Conditiones contra leges et decreta principum vel bonos mores adscriptae nullius sunt momenti, veluti: si uxorem non duxeris, si filios non susceperis, si homicidium feceris, si barbaro habitu processeris, et his similia.
Conditiones quae insunt, quae inhaerent.
Condominium.
Conductor est debitor generis, quod nunquam perire potest.
Conductor omnia secundum legem conductionis facere debet; et si quid in lege praetermissum fuerit, id ex bono et aequo debet praestare.
Confessio est probatio probatissima.
Confessio in jure.
Confessio in jure.
Confessio omnium probationum maxima est.
Confessio tollit presumptionem juris et de jure, licet alia probatio non admittatur.
Confessio, in uno judicio civili facta, etiam probat in alio, inter easdempersonas.
Confessus in jure pro adjudicato est.
Confessus pro judicato est OU habetur, qui quodammodo sua sententia damnatur.
Confirmatio nil dat novi.
Confugiendum est ad vetustatem, vel ad consuetudinem, vel tantum ad testes.
Confuse et acervatim.
Confusio magis eximit personam ab obligatione quam extinguit obligationem.
Confusione obligationis eximit personam.
Conjuncti videntur verbis non etiam re, cum Titio et Seio fundam aequis portionibus do, lego.
Conjunctim legari hoc est: tota legata singulis data esse, partes autem concursu fiunt.
Conjunctim re et verbis legatur, veluti si quis dicet: Titio et Seio hominem do, lego.
Conjunctim.
Conjunctio re et verbis.
Conjunctio re tantum.
Conjunctio re.
Conjunctio verbis tantum.
Conjunctus re et verbis caeterispraefertur.
Conjunctus re tantum non est potior.
Conjungendae adfinitatis causa fit ex nuptiis.
Connubio interveniente, liberi semper patrem sequuetur; non interveniente connubio, matris conditioni accedunt.
Connubium est uxoris jure ducendae facultas.
Connubium habente cives romani cum civibus romanis; cum latinis et peregrinis, ita si concessum sit.
Consanguineis non existentibus adgnatis defertur hereditas.
Conscius fraudis.
Consensu fiunt obligationes in emptionibus venditionibus, locationibus conductionibus, societatibus, mandatis.
Consensus curatoris.
Consensus est duorum in idem placitum.
Consensus mariti.
Consensus omnium.
Consensus populorum lex naturae putandus est.
Consensus tutoris.
Consensus.
Consentire est in unam eamdemque sententiam concurrere.
Consequantur clarissimatus dignitatem.
Considerataqualitate negotii.
Consilii fraudulenti nulla est obligatio.
Consilii non fraudulenti nulla obligatio est. Caeterum si dolus et calliditas intercessit, de dolo actio competit.
Consilio et opera tutoris tueri debet non solum patrimonium sed et corpus ac salus furiosi.
Consilium fraudandi ex parte debitoris.
Consilium fraudis ex parte debitoris.
Consilium fraudis.
Consortium consensu atque amicorum fide.
Consortium omnis vitae, individua consuetudo.
Consortium.
Constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi.
Constante matrimonio, dotem in bonis mariti esse.
Constante matrimonio, solus actu dominus propter auctoritatem administrationis et alienandi potestetem.
Constat autem jus nostrum, quo utimur, aut ex scripto, aut non ex scripto.
Constat enim alimenta cum vita finiri.
Constitutio juris gentium qua quis dominio alieno contra naturam subjicitur.
Consuetudinis delinquendi praesumptio tantum in eodem vel simili genere mali.
Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est: verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem.
Consuetudo foenerandi.
Consuetudo mercatorum.
Consuetudo pro lege custoditur.
Consuetudo, optima legum interpres.
Consultationes veteris cujusdam jurisconsulti.
Contemplatio domini.
Contemplatione extremae necessitatis, aut alimentorum gratia.
Contestatio litis.
Continentia urbis aedificia.
Continuatio possessionis.
Contra actum protestatio non valet.
Contra autem, creditor pignus ex pactione, quamvis ejus ea res non sit, alienare potest: sed hoc forsitan ideo videtur fieri, quod voluntate debitoris intelligitur pignus alienari, qui ab initio contractus pactus est, ut liceret creditori pignus...
Contra bonos mores.
Contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit.
Contra legem.
Contra naturales stimulos facit.
Contra naturam.
Contra non valentem agere non currit praescriptio.
Contra officium pietatis.
Contra scriptum testimonium non scriptum testimonium non fertur.
Contra scriptum.
Contra testimonium scriptum, testimonium non scriptum non admittitur.
Contra.
Contractus legem ex conventione accipiunt.
Contractus non ex nomine sed ex re legem accipiunt.
Contractus quo inter aliquos res aut operae communicantur.
Contractus simulatus valet secundum id quod actum est, si eo modo valere possit.
Contractus trajecticiae pecuniae.
Contraria quippe sunt libertas et servitus.
Contrariorum eadem est disciplina; is potest repudiare qui acquirere potest.
Contrarium actum.
Contrarium judicium.
Contrarius consensus.
Contrectatio rei fraudulosa, lueri faciendi gratia.
Contrectatio rei.
Contributio vel bonorum confusio inter fratres.
Conveniens esse visum est non in capita, sed in stirpes hereditatem devidi: ut filius partem dimidiam hereditatis habeat, et ex altero filio duo pluresve nepotes alteramdimidiam.
Conventionales, sunt, quae ex conventione utriusque partis concipiuntur, hoc est neque jussu judicis, neque jussu praetoris, sed ex conventione contrahentium.
Copula carnalis.
Corporales hae sunt, quae qui natura tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum, et denique aliae res innumerabiles.
Corporalis possessio.
Corpore alieno.
Corpore et corpori.
Corpus certum.
Corpus delicti.
Corpus juris francisci.
Correi ad conservandam et perpetuandam, non ad augendam obligationem.
Correi promittendi sunt mandatarii ad perpetuendam obligationem, non ad augendam.
Correi promittendi.
Corvina pactio.
Crassa et supina negligentia.
Credendum est eum qui ex justis nuptiis septimo mense natus est, justum esse.
Crediti et debiti inter se contributio.
Creditor non tenetur cedere actiones cum hoc onere ut sint efficaces, sed simpliciter quales habet.
Creditor non tenetur partem principalis et partem poenae accipere.
Creditor non videtur cessisse contra se.
Creditor quoque qui pignus accepit re obligatur; quia et ipse de ea re quam accepit restituenda tenetur actione pigneraticia.
Creditor, qui permittit rem venire, pignus dimittit.
Creditori compensare non cogitur quod alio quam creditori suo debet.
Creditoris arbitrio permittitur, et pignoribus sibi obligatis quibus velit distractis ad suum commodum pervenire.
Creditoris est rei periculum.
Creditum ergo a mutuo differt, quo genus a specie; nam creditum existit extra eas res quae pondere, numero, mensurave.
Creditur virgini parturienti.
Creditur virgini se praegnantem asseranti.
Crimen abigeatus.
Crimen annonae.
Crimen falsi.
Crimen occultum.
Crimen proditorium.
Crimina capitalia.
Crux juris studiosorum.
Cui legum peritia.
Cui recte solvitur, is etiam novare potest.
Cuique licet juri in suum favorem introducto renuntiare.
Cuique suum (tribuere).
Cujus est condere legem, ejus est abrogare.
Cujus per errorem dati repetitio est, ejus consulto dati donatio est.
Cujus praecepti tanta sententia est.
Culpa autem abest, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset.
Culpa casum praecessit.
Culpa dolo proxima.
Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti.
Culpa factum inconsultum quo alteri nocetur.
Culpa in committendo.
Culpa in contrahendo.
Culpa in eligendo.
Culpa in neglidendo.
Culpa in omittendo.
Culpa in vigilando.
Culpa inexcusabilis.
Culpa lata dolo aequiparatur.
Culpa lata dolus est.
Culpa lata.
Culpa lata.
Culpa levis in abstracto.
Culpa levis in concreto.
Culpa levis.
Culpa levis.
Culpa levissima.
Cum agrum, qui alvei non fuit, amnis circumfluit.
Cum aliud simulatur et aliud agitur.
Cum autem ad adgnatos tutela pertineat, non simul ad omnes pertinet, sed ad eos tantum qui proximiores gradu sunt.
Cum autem emptio et venditio contracta sit, periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet, tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit.
Cum autem finitus fuerit totus ususfructus, revertitur ad proprietatem, et ex eo tempore nudae proprietatis dominus incepit plenam in re habere potestatem.
Cum causa principalis non consistit, nec ea quidem, quae sequuntur, Iocum habent.
Cum certum est an et quantum debeatur.
Cum coherede non contrahimus, sed incidimus in eum.
Cum creditores rei servandae causa mittuntur in possessionem, is qui possidet, non sibi, sed omnibus possidet.
Cum dies certus adscriptus est, certum est deberi.
Cum duas personas sustineat, defuncti et propriam.
Cum eam stipulationem similem esse solutioni existimemus.
Cum enim societas consensu contrahatur, socius mihi esse non potest, quem ego socium esse nolui. Quid ergo si socius meus eum admisit? Ei soci solius est.
Cum eo qui tollendo obscurat aedes vicini, nulla competit actio.
Cum explorari non possit uter prior extinctus sit.
Cum filius filiave, et ex altero fillo nepos neptisve extant, pariter ad hereditatem avi vocantur; nec qui gradu proximior est ulteriorem excludit.
Cum hae tanto magis detrahendae sint quanto certius est eas incauto testatori excidiss
Cum honore et onere.
Cum igitur pupillorum pupillarumque tutores negotia gerant, post pubertatem tuteIae judicio rationem reddunt.
Cum in suo solo aliquis ex aliena materia aedificaverit, ipse intelligitur dominus aedificii, quia omne quod inaedificatur, solo cedit.
Cum in verbis nulla est ambiguitas, non debet admitti voluntatis quaestio.
Cum ita conjunctae possessiones et mixtae propriis, ut impossibilem separationem effecerint.
Cum juxta statuta errantibus non etiam fallentibus minoribus jura publica subveniunt.
Cum legitimae nuptiae factae sunt, patrem liberi sequuntur; vulgo quaesitus matrem sequitur.
Cum libera administratione.
Cum liceat adire hereditatem et ab ea sine damno discedere.
Cum locum, qui alvei esset, siccum relinquit et circumfluere coepit.
Cum morte usumfructum penitus extingui juris indubitati sit.
Cum omni causa.
Cum omni instrumento, nullo omnino excepto, et repositis omnibus, non videri testatorem de pecunia numerata et instrumentis debitorum sensisse.
Cum onere divisionis.
Cum onere.
Cum paulatim colluendo locum eminentem supra alveum fecit, et eum alluendo auxit.
Cum plerique ou plerumque abusive loquantur, nec propriis nominibus ac vocabulis utantur.
Cum plus cautionis sit in re quam in persona, et tutius sit pignori incumbere, quam in personam agere.
Cum possit et uxor ad ultera esse et impubes maritum patrem habuisse.
Cum principalis causa non consistit, nec ea quidem quae sequuntur, consistere possunt.
Cum quaeritur an haec exceptio noceat, nec ne, inspiciendum est an idem corpus sit, quantitas eadem, idem jus; et an eadem causa petendi, et eadem conditio personarum; quae nisi onnia concurrant, alia res est.
Cum rogo te nummos sine pignore, non habes, inquis; Idem, si pro me spondet agellus, habes.
Cum satis furore ipso puniatur.
Cum sit principium et caput fluminis.
Cum societas jus quodammodo fraternitatis in se habeat.
Cum testator se ipsum glossat et interpretatur, non est necesse confugere ad aliam juris interpretationem.
Cum totius instrumenti fides una et individua sit.
Cum viribus.
Cum voluero.
Cur contraxit?
Cur debetur?
Cur enim ad arma, ad rixas procedere patiatur praetor quos potest juris dictione sua compescere?
Cur obligatio nascitur, cur promisit?
Cur promisit ?
Cura carnis omnis, ut justo pretio praebeatur, ad curam praefecturae pertinet.
Curam villarum habere debet ut eas incorruptas habeat.
Curare autem debet judex ut omnimodo, quantum possibile ei sit, certae pecuniae vel rei sententiam ferat, etiam si de incerta quantitate apud eum actum est.
Curator bonis et ventri datur.
Curator bonorum.
Curatores aquarum.
Curatores definitivi.
Curatores operum publicorum.
Curatores viarum.
Curriculum vitae.
Cursus honorum.
Cursus publicus.
Custodes sylvae.
Custodia libera.
Custodiam autem venditor talem praestare debet, quam praestant hi quibus res commodata est; ut diligentiam praestet exactiorem quam in suis rebus adhiberet.
Custodiam plane commodatae rei etiam diligentem debet praestare.


Merci de choisir un lettre de la liste suivante pour consulter son contenu :


[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
[ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


  
[ Retour ]
Encyclopedia ©
  Accueil • Plan du site • Recherche • Contactez nous


[ Page générée en 0.5119 sec ] [ (PHP: 36% - SQL: 64%) ] [ Requêtes SQL: 72 ] [ 238 pages vues la dernière heure ]
 Top Max Cache Off Copyright Mentions légales PHP Maximus CMS