Fermer ce volet Fermer ce volet

Maximes juridiques


Veuillez sélectionner un terme dans la liste ci-dessous


A contrario.
A domino.
A fortiori.
A lege vocati legitimi hoc est quibus legitima potuit deferri hereditas.
A majori ad minus.
A matre.
A maxima (poena).
A minima.
A minori ad majus.
A natura comparata est opera mulieris ad domesticam diligentiam, viri autem ad exercitationem forensem et extraneam.
A non domino.
A non sanae mentis.
A nullo vindicari possunt, quia unde veniant nescitur.
A pari.
A patre.
A persona ad personam non fit interruptio active nec passive.
A posteriori.
A priori.
A quibus appellari non licet.
A saio vel sajo ipsorum veste propria nuncupari videntur.
A se exigere debuit.
A silentio.
Ab absurdo.
Ab heredibus enim incipere actiones vel contra heredes, veteres non concedebant.
Ab ignotis dominis, ut jam dominum non habeat.
Ab ignotis dominis, ut jam dominum non habeat.
Ab ignotis dominis, ut jam dominum non habeat.
Ab initio voluntates, ex post facto necessitates.
Ab initio.
Ab intestat.
Ab intestato.
Ab irato.
Ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae.
Ab utraque parte.
Aberratio ictus.
Abolitio est deletio, oblivio et extinctio acusationis.
Abolitio generalis.
Abolitio publica.
Abolitio specialis.
Abrogatio parte in qua.
Abruptio cursus praescriptionis.
Absentem accipere debemus eum, qui non est eo loco, in quo loco petitur.
Absentis alicujus praesens imago.
Abstine ab alieno.
Abstinens censetur quasi non fuisset.
Abusus non tollit usum.
Abusus.
Ac ne heres quidem potest inutitui postumus alienus; est enim incerta person
Ac ne is quidem hac lege tenetur, qui casu occidit, si modo culpa ejus nulla inveniatur; nam alioquin non minus ex dolo quam ex culpa quisque hac lege tenetur.
Accessio cedit principali.
Accessio solo cedit.
Accessorium sequitur naturam rei principalis.
Accessorium sequitur principale.
Accidit aliquando ut qui dominus sit, alienare non possit; et contra qui dominus non sit alienandae rei potestatem habeat.
Accipiens.
Accusatio capitalis quae ad capitis periculum pertinet.
Accusatio suppositi partus nulla temporis praescriptione depellitur.
Acta diurna.
Acta forensia.
Acta judiciorum.
Acta militaria.
Acta principis.
Acta publica probant se ipsa.
Acta publica.
Acta simulata veritatis substantiam mutare non possunt.
Acta vel quaecumque scripta publica probant se ipsa, id est rei aliter gestæ fidem faciunt inter quoscumque.
Actio ab irato.
Actio ad exhibendum.
Actio ad futurum.
Actio ad mobile est mobilis, ad immobile est immobilis.
Actio aquae pluviae.
Actio autem nihil aliud est, quam jus persequendi in judicio, quod sibi debetur.
Actio bonae fidei.
Actio commodati contraria.
Actio commodati vel depositi.
Actio communi dividundo.
Actio confessiora.
Actio contraria mandati.
Actio contraria tutelae.
Actio contraria utilis negotiorum gestorum.
Actio damni infecti.
Actio de distrahendis rationibus.
Actio de in rem verso.
Actio de partu agnoscendo.
Actio depositi contraria.
Actio depositi directa.
Actio directa commodati.
Actio directa mandati.
Actio directa negotiorum gestorum.
Actio directa tutelae.
Actio divisoria.
Actio empti aut venditi.
Actio est mobilis quum tendit ad quid mobile; actio est immobilis quum tendit ad quid immobile.
Actio ex stipulatu.
Actio familiae erciscundae.
Actio famosa.
Actio finium regundorum in personam est, licet pro rei vindicatione sit.
Actio furti.
Actio in jus concepta.
Actio in personam.
Actio in rem confessoria.
Actio in rem negatoria.
Actio in rem scripta.
Actio in rem.
Actio infactum concepta.
Actio injuriarum.
Actio mandati contraria.
Actio mandati directa.
Actio negatoria.
Actio negotiorum gestorum contraria.
Actio negotiorum gestorum directa.
Actio pauliana.
Actio personalis in rem scripta.
Actio pigneraticia directa.
Actio popularis.
Actio pro socio.
Actio quae ex aequo et bono introducta est.
Actio quae pro rei vindicatione est.
Actio quae tendit ad mobiles mobilis est, ad immobiles, immobilis.
Actio quanti minoris.
Actio quod jussu.
Actio recuperandae possessionis.
Actio redhibitoria.
Actio rei uxoriae.
Actio sacramenti.
Actio sepulchri violati.
Actio tam in rem quam in personam.
Actio tributoria.
Actio tutelae contraria.
Actio tutelae directa.
Actio utilis negotiorum gestorum.
Actiones non transeunt nisi in casibus expressis.
Actiones personales fisci privilegium habent prae ceteris creditoribus personalibus
Actiones quae tempore vel morte pereunt, semel inclusae judicio salvae sunt ou permanent.
Actiones semel inclusae judicio salvae permanent.
Actiones servitutum praediorum urbanorum vel rusticorum sunt eorum quorum sunt praedia.
Actiones vectigales.
Actioni non natae non praescribitur.
Actionis denuntiatio.
Actionum autem quaedam bonae fidei sunt, quaedam stricti juris.
Actionum genera sunt duo: in rem, quae dicitur vindicatio, et in personam, quae condiction appellatur.
Active.
Actor quod asseverat probare se non posse profitando, reum necessitate monstrandi contrarium non adstringit, cum per rerum naturam factum negantis, probatio nulla sit.
Actor sequitur forum rei.
Actore non probante reus absolvitur.
Actore non probante, qui convenitur, et si ipse nihil praestet, obtinebit.
Actori incumbit onus probandi.
Actori incumbit probatio; Reus excipiendo fit actor.
Actoris est probare.
Actum verba contraria non possunt.
Actum verbum generale.
Actus conditionnalis, defecta conditione, nihil est.
Actus est jus agendi vel jumentum vel vehiculum; itaque qui habet iter, actum non habet; qui actum habet et iter habet, eoque uti potest etiam sine jumento.
Actus intelligendi sunt potius ut valeant quam ut pereant.
Actus medius interveniens impedit ratihabitionem trahi retro.
Actus plene probat, etiam in enuntiativis.
Ad agendum.
Ad alterum thorum vel ad uterum accessio.
Ad certam partenfundi servitus tam remitti quam constitui potest.
Ad colorandum et corroborandum possessorium.
Ad conservandam et perpetuandam, non ad augendam obligationem.
Ad conservandum.
Ad ea crimina quae statum publicam aut quae eximiam habent facinoris atrocitatem.
Ad estraneas largitates.
Ad excludendum jus alluvionis haberi non debet in consideratione, si quandoque aliquantum aquae inter fundum et augmentum a flumine dimittatur.
Ad exhibendum.
Ad factum nemo praecisse cogi potest.
Ad factum.
Ad ferenda matrimonii onera.
Ad futurum.
Ad gustum.
Ad hoc.
Ad hominem.
Ad honestatem.
Ad honores.
Ad inopiam deductus.
Ad instruendam domum.
Ad integrandam domum
Ad ipsam rem.
Ad libertatem proclamare.
Ad libitum.
Ad limina apostolorum.
Ad litem decidendam.
Ad litem ordinandam.
Ad litem.
Ad litteram.
Ad majorem securitatem.
Ad majores adhuc et saeviores contentiones.
Ad mensuram.
Ad nullum enim ea res pro parte potest pertinere.
Ad nutum.
Ad oblectamentum et non ad quaestum.
Ad ornatum.
Ad ostentationem vel ad ornamentum.
Ad primordium titulum posterior refertur eventus.
Ad probandam decoctionem certa regula non est in jure determinata.
Ad probationem.
Ad quaestum.
Ad referendum.
Ad res debitorum quae ab aliis detinentur.
Ad sobolem procreandam.
Ad solemnitatem.
Ad stercorandum agrum.
Ad substantiam.
Ad sustinenda matrimonii opera.
Ad tempus.
Ad totum.
Ad usucapionem.
Ad utendum.
Ad validitatem.
Ad valorem.
Adde.
Addicere est proprie idem dicere et approbare dicendo.
Ademptio legatorum, sive eodem testamento adimantur legata, sive codicillis, firma est.
Adeo autem aliquam familiaritatem inter se habere videntur emptio et venditio, item locatio et conductio, ut in quibusdam causis quaeri soleat utrum emptio et venditio contrahatur, an locatio et conductio.
Adeo morte socii solvitur societas, ut nec ab initio pacisci possimus ut heres etiam succedatsocietati.
Adeo ut si expleatur is annus in matrimonio etiam si bis in eo vindemiam collegerit, maritus omnem eum fructum lucraturus sit.
Adhuc sub judice lis est.
Adipiscendae possessionis causa.
Adipiscimur possessionem corpore et animo; neque per se animo, aut per se corpore.
Adire hereditatem, ire ad hereditatem.
Adito favorabilior repudiatione.
Adjectus solutionis gratia.
Adjuvari nos, non decipi beneficio oportet.
Adminicula usufructus.
Adolescens, si valet jurare, potest.
Adoptatus in familiam naturalem ne redito, nisi relicto in adoptiva familia filio legitimo.
Adoptio enim naturam imitatur.
Adoptio est actio legis, qua qui filius meus non est, ad vicem filii redigitur.
Adulterium castas et pudicas maxime exasperat.
Adulterium, quia ille ad alteram, illa ad alterum se conferunt.
Adversus architectum actio dari debet qui fefellit.
Adversus bonos mores
Adversus extraneos vitiosa possessio prodesse solet.
Adversus hostem aeterna auctoritas esto.
Advocati officium non est gratuitum. . . hinc manifestum est quam distet officium procuratoris ab officio advocatorum, qui nec ducuntur amicitia, ut procuratores, sed quaestu.
Advocatum nostrum pro nobis et nostris causis civilibus in parlamento nostro praesenti, ceterisque parlamentis futuris.
AEdes ex duobus rebus constant ex solo et superficie.
AEdes superficiariae.
AEdibus denique legatis, columnas et marmora, quae post testamentum factum adjecta sunt, legato cedere.
AEdificare potest modo tantum luminis vicino relinquat quantum ad usum diurnum sufficiat.
AEdificium solo cedit et jus soli sequitur.
AEque enim tabulae condemnantur: ejus qui verum non retulit, et ejus qui falsum perscripsit.
AEque ficti quam veri nuntia.
AEquissimum beneficium.
AEquissimum enim visum est, creditorem ita agere rem debitoris ut suam ageret.
AEquitas compensationis excludit usurarum computationem.
AEquitatis ratione.
AEquitatis vinculum.
AEquum accipitur ex dignitate ejus, qui funeratus est, ex causa, ex tempore, et ex bona fide.
AEquum enim esse videtur nepotes neptesque in parentis sui locum succedere.
AEquum est ipsum actus sui rationem reddere et eo nomine condemnari quidquid vel non, ut oportuit, gessit, vel ex his negotiis retinet.
AEris confessi rebusque jure judicatis triginta dies justi sunto, post deinde manus injectio esto, in jus dicito.
AEs alienum est onus universi patrimonii, non certarum rerum.
AEstimatio facit venditionem
Affectio societatis.
Affectione societatis.
Affectionis gratia neque honestae, neque inhonestae donationes sunt prohibitae: honestae erga bene merentes amicos vel necessario inhonestae, circa meretrices.
Affines inter se non sunt affines
Affinis affinem non generat.
Affinitas affinitatem non parit.
Affinitatis causa fit ex nuptiis
Affinitatis quoque veneratione quarumdam nuptiis abstinendum est, ut ecce: privignam aut nurum uxorem ducere non Iicet, quia utraeque filiae loco sunt.
Ager privatus.
Ager publicus.
Agri arcifinii sunt qui non alios habent fines quam naturales, veluti montes flumina limitati qui ad certam mensuram possidentur.
Agri limitati et non limitati.
Agri occupatorii.
Agri subcisivi.
Aio hanc rem esse meam.
Ait praetor: Si quis negotia alterius gesserit, judicicium dabo.
Album judicum.
Alia atque alia erit obligatio.
Aliae aliarum vice funguntur.
Aliae autem donationes sunt quae sine ulla mortis cogitatione fiunt, quos inter vivos appellamus, quae omnino non comparantur legatis; quae si fuerint perfectae, temere revocari non possunt.
Aliae personae sunt in potestate parentum aliae in potestate dominorum.
Alias autem hoc statutum esset omnium nequissimum.
Alibi natus.
Alibi.
Aliena autem causa intervenit mandatum, veluti, si tibi mandet ut Titii negotia gereres, vel ut Titio fundam emeres, vel ut pro Titio sponderes.
Alienabile, ergo praescriptibile.
Alienare videtur qui patitur usucapi.
Alienatione partis meae exiit de communione.
Alienationis verbum etiam usucapionem continet.
Alieni juris.
Alienis rebus fortunisque inhiantes.
Alieno juri subjectus.
Alieno nomine.
Alienum facere rem suam alienam facere.
Alienus ab hereditate.
Alii superioris ordinis sunt; alii inferioris; alii ex transverso sive a latere; superioris ordinis sunt parentes; inferioris, liberi; ex transverso sive a latere, fratres et sorores liberique eorum.
Aliquando tamen sine re venditio intelligitur, veluti cum quasi alea emitur.
Aliquatenus culpae reus est quod opera malorum hominum uteretur.
Aliquid novi.
Aliquo dato, mediante pecunia.
Aliud est corpus unius societatis, et aliud est quilibet socius ipsius societatis.
Aliud est enim diem obligationis non venisse; aliud humanitatis gratia tempus indulgeri solutionis.
Aliud est judicium aliud arbitrium.
Aliud est mentiri, aliud est dicere mendacium.
Aliud est quem teneri in solidum, aliud totaliter.
Aliud est tutela, aliud educatio.
Aliud est vendere, aliud est vendenti consentire.
Aliud juris est, si quid tacite continetur; aliud, si verbis exprimatur.
Aliud pro alio, invito creditore, solvi non potest.
Aliud pro alio.
Alius pro alio, promittens daturum facturumve eum, non obligatur.
Allegans fortuitum casum, illum tenetur probare.
Allegatio falsi.
Alluvio absque alicujus hominis facto.
Alter mutuat, alter remutuat.
Altera pueritia.
Alteri memo stipulari potest. Inventae sunt enim hujusmodi obligationes ad hoc ut unusquisque sibi adquirat quod sua interest; ceterum ut alii detur, nihil interest stipulatoris.
Alteri ne feceris quod tibi fieri non vis.
Alteri per alterum iniqua conditio fieri non debet..., factum suum cuique, et non alteri debet esse nocivum.
Alteri stipulari nemo potest.
Alterius detrimento.
Alterius mora alteri non nocet.
Alterius solutio totam obligationem interimit.
Alterna fide jussione obligat.
Alternativa stipulatio dicitur stricte et proprie de duobus tantum... Et quod dico de duobus, idem de tribus vel pluribus alternatim expressis, quia adhuc est alternativa, licet minus propria.
Alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat.
Alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Altius non tollendi.
Alveus ejus juris esse incipit, cujus et ipsum flumen, id est publicus juris gentium.
Alveus fluminis derelictus.
Ambigue loquitur si utrum dixerit non appareat, nam ambigua est oratio quae pluribus modis accipi potest.
Ambulant cum dominio.
Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum.
Ambulatoria voluntas hominis usque ad extremum vitae spiritum.
Amicus curiae.
Amotio delictum est furto scilicet proximum; lenitas modo verbi tantum rei tristitiam mitigat; in delictis autem neminem aetas excusat.
Amovisse eum accipimus, qui quid celaverit, aut interverterit, aut consumpserit...
An aliquae exhibita coram judice per partem, ad ipsius judicis animi informationem sint et dici possint de actis causae.Credo quod non.... nec talia dicuntur de actis causae, nisi in causa judicialiter producantur.
Anima divisionis.
Anima et quasi nervus sententiae.
Animalia dominio nostro subjecta.
Animalia mansuefacta.
Animo domini.
Animo donandi.
Animo et corpore.
Animo injuriandi.
Animo lucri faciendi.
Animo nocendi, non utilitatis causa.
Animo novandi.
Animo retinetur possessio.
Animus contrahendae societatis.
Animus detinendi.
Animus dominii.
Animus donandi.
Animus et factum.
Animus juris.
Animus novandi.
Animus possidendi.
Animus rem sibi habendi.
Animus testandi.
Animus.
Anini judicium.
Annum civiliter, non ad momenta temporum, sed ad dies numeramus.
Annus incoeptus habetur pro completo.
Ante Augusti tempora constat codicillorum jus in usu non fuisse; sed primus Lucius Lentulus, ex cujus persona etiam fidei commissa coeperunt codicillos introduxit.
Ante enim quam radices egerit ejus permanet cujus fuerat.
Ante factum.
Ante litem contestatam dare debitorem oportere; post litem contestatam comdemnari oportere; post condemnationem judicatum facere oportere.
Ante nuptias.
Ante omnia requirendum est an institutio heredis solemni more facta sit.
Antiquae subtilitatis ludibrium.
Antiquitas facit praesumi omnia solemniter acta.
Antiquitus constitutum erat ut essent qui jura publice interpretarentur, quibus a Caesare jus respondendi datam est, qui jurisconsulti appellabantur: quorum omnium sententiae et opiniones eam auctoritatem tenebant, ut judici recedere...
Apanarer, id est panem ac cibum porrigere.
Aperta et absoluta levamenta.
Apes ferae, rusticae.
Apium quoque natura fera est. Itaque quae in arbore tua consederint, antequam a te alveo includantur, non magis tuae intelliguntur esse, quam volucres quae in arbore tua nidum fecerint.
Appellamus autem in rem quidem actiones vindicationes; in personam vero actiones quibus dare facere oportere intenditur condictiones.
Appellantur autem exceptiones, aliae perpetuae et peremptoriae, aciae temporales et dilatoriae.
Appellantur enim tutores quasi tuitores atque defensores.
Appellantur in personam vero actiones quibus dare fierive oportere intendimus condictiones.
Appellatio a minima.
Appellatio extinguit judicatum.
Appellatione autem tignis omnis materia significatur ex qua aedificia sunt.
Appulsus pecoris ad aquam.
Apud acta denuntiare.
Apud Athenienses alieno nomine causam dicere non licebat.
Apud concordes excitamentum caritatis; apud iratos irritamentum odiorum.
Apud eum maneant qui majore ex parte heres sit.
Apud nos nemo legitimam habet nisi qui heres est.
Apud sequestrem non nisi plures deponere possunt.
Aqua profuens res est communis.
Aqua quae in meo fundo, orta est, mea est, et possum eam cuilibet alio vicino commodare.
Aquaeductus est jus aquae ducendae per fundumalienum.
Aquam pluviam dicimus quae de caelo cadit, atque imbre excrescit.
Arbitrio boni viri.
Arbitrio judicis.
Arbitrium tutelae.
Arcaria nomina
Argentarius coactor de portu vinario.
Argumentum a contrario.
Argumentum a fortiori.
Argumentum a majori ad minus.
Argumentum a minori ad majus.
Argumentum a pari.
Argumentum a posteriori.
Argumentum a priori.
Argumentum ab absurdo.
Argumentum ad crumenam.
Argumentum ad hoc.
Argumentum ad hominem.
Argumentum ad litteram.
Argumentum baculinum.
Argumentum emptionis et venditionis contractae.
Arma sunt omnia tela, hoc est et fustes et lapides; non solum gladii, hastae, fromeae, id est rompheae.
Armorum appellatio non utique scuta et gladios et galeas significat sed et fustes et lapides.
Arrha in signum consensus interpositi data.
Arrha quae ad jus paenitendi pertinet.
Ascetum pro vino, plumbum pro argento, aes pro auro, mensam argento coopertam pro solida.
Assecuratores non teneri pro culpa navarchi quando est praepositus, vulgo supracarico.
Assiduo vindex assiduus esto; proletario quisquis volet vindex esto.
At ne illud quidem interest utrum civilis an naturalis sit obligatio cui adjicitur fidejussor.
At quin locare potest; sed oportebit quasi dominum locare.
At si quis illud et illud stipulatus sit, tot stipulationes sunt quot corpora.
At si quis in alieno loco, non data ad hoc opera, sed fortuitu invenerit, dimidium inventori, dimidium domino soli concessit.
At si quis velit factum alienum promittere, poenam vel quanti ea res sit, potest promittere.
At, ex contrario, res omnes pupillo et pupillae sine tutoris auctoritate recte dari possunt.
Atque hinc est quod, si testator confiteatur debita in fraudem legitimae, vel in gratiam incapacis personae, heredes ex ea confessione haudquaquam obligentur.
Atrium auctionarium.
Atrox necessitas quae in hominem constantissimum cadat.
Attributum naturale inhaerens visceribus regiminis, et qualitas infixa ossibus ac substatiae diadematis.
Auctio hastae.
Auctor meus a quo jus in me transiit.
Auctoritas ad rem quae geritur accomodata.
Auctoritas autem tutoris in quibusdam causis necessaria pupillis est, in quibusdam non est necessaria.
Auctoritas est ipsum cujusque nosse, velle posse; . . . et definiri potest nostrae humanae naturae proprietas.
Auctoritas tutoris.
Auctoritatem interponere.
Auctoritatem praestat.
Auctoritatis interpositio.
Audi alteram partem.
Aut cede aut solve.
Aut cum eo agit qui nullo jure ei obligatus est, movet tamen alicui de aliqua re controversiam, quo casu proditae actiones in rem sunt.
Aut de veritate aut de credulitate juratur.
Aut dedere aut punire.
Aut enim pro se scripsit, aut contra se, aut indifferenter.
Aut ex diverso ut minus debeant obligari possunt. Itaque si reus decem aureos promiserit, fidejussor in quinque recte obligatur.
Aut ex toto sumendum, aut ex toto rejiciendum.
Aut facio hoc moderate, et possum, aut facio hoc immoderate, et non possum ;dic moderate, quando pro usu tantum familiae; immoderate, quando contra usum familiae.
Aut per semetipsum alicui fit injuria, aut per alias personas. Per semet, cum directo ipsi; per alias cum per consequentias fit; cum fit liberis meis, vel servis meis, vel uxori, muruive: spectat enim ad nos injuriae, quae in his fit, qui potestati...
Aut potius contractus quidam innominatus ex quo alia nulla quam praescriptis verbis actio nasci potest.
Aut si quis illud et illud stipulatus sit, tot sunt stipulationes quot corpora.
Aut statim perimit, aut omnino non differt obligationem.
Aut tempus conditi testamenti erat vicinum tempori furoris, aut valde remotum.
Aut totam agnoscat, aut a tota recedat.
Aut verbis aut re.


Merci de choisir un lettre de la liste suivante pour consulter son contenu :


[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
[ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


  
[ Retour ]
Encyclopedia ©
  Accueil • Plan du site • Recherche • Contactez nous


[ Page générée en 0.2933 sec ] [ (PHP: 63% - SQL: 37%) ] [ Requêtes SQL: 72 ] [ 286 pages vues la dernière heure ]
 Top Max Cache Off Copyright Mentions légales PHP Maximus CMS